23 Nov
2023

SAMO BOŽJE U ČOVJEKU MOŽE ZAUSTAVITI NASILJE NAD ŽENAMA

25.11. JE SVIJETSKI DAN ANĐEOSKE SVIJESTI                                                                                                         

1 v11

2 v8